Generalforsamling

Årets generalforsamling er udsat til sæsonstart i august2020!!

Ny dato  7. september

            Generalforsamling

                     2020


Årets generalforsamling finder sted på spillestedet

mandag den 7. september kl. 19:15 - 23:00


Dagsorden


 • valg af dirigent
 • Årets gang v/formanden
 • Regnskab v/kasseren
 • kontingentfastsættelse for næste sæson
 • Valg af ny bestyrelse herunder valg af formand
 • Valg af revisor  forslag: Jens H Pedersen
 • Uddeling af præmier til klubmesteren 
 • Evt


Emner til drøftelse  på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før!


Ttilmelding til et traktement efter generalforsamlingen senest en uge før!

              Generalforsamlingen 2019


             Der var genvalg til formanden

 

          den nye bestyrelse består herefter af


 • Kim Nielsen
 • Frank Pedersen
 • Thorkild Hjørnet
 • Jens Hansen


Revisor/bilagskontrollant Jens H Pedersen


           Generalforsamlingen 2020

       Der var genvalg af formanden 

            den nye bestyrelse består herefter af


 • Kim Nielsen
 • Thorkild Hjørnet
 • Jens Hansen


Revisor/bilagskontrollant Jens H Pedersen